GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
C
WHBAR

CDL
/
WHBAR

CANDELARIAราคา (CDL)
US$0.057201
0.00007019 WHBAR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.00
สภาพคล่อง
US$41.33
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$66.33
มูลค่าตามราคาตลาด
US$66.33
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
N/A
N/A
ซื้อ
ขาย
0
0

CDL/WHBARแผนภูมิราคา

สถิติราคาCDL/WHBAR

ราคาปัจจุบันของCDL (CDL/WHBAR) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.000007201 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 0 ที่อยู่สัญญา CDL/WHBARคือ0xe0998cd7b4ccff63fe264d7a094d934cc181bc13 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$72.01และกลุ่มสภาพคล่องของ US$41.33