GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
JAMWHBAR

JAM
/
WHBAR

JAMราคา (JAM)
US$0.0001273
0.001978 WHBAR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$11.41K
สภาพคล่อง
US$73.73K
ผู้ครอบครอง
อายุ
5 เดือน
FDV
US$1.27M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$1.27M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$11.41K
36
ซื้อ
ขาย
30
6

JAM/WHBARแผนภูมิราคา

สถิติราคาJAM/WHBAR

ราคาปัจจุบันของJAM (JAM/WHBAR) ในSaucerswap V2 คือ US$0.0001273 ราคาขึ้น -3.05% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$11,410.05 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 36 ที่อยู่สัญญา JAM/WHBARคือ0xf85350598c4e2817d5ce4385c19cc872cbc19cf4 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$1.27Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$73,732.17