GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
JAMWHBAR

JAM
/
WHBAR

JAMราคา (JAM)
US$0.0002051
0.00238 WHBAR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$5.78K
สภาพคล่อง
US$54.83K
ผู้ครอบครอง
อายุ
8 เดือน
FDV
US$1.6M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$1.6M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$5,776.34
67
ซื้อ
ขาย
38
29

JAM/WHBARแผนภูมิราคา

การซื้อขายพูลอื่นๆ JAM (JAM)

สถิติราคาJAM/WHBAR

ราคาปัจจุบันของJAM (JAM/WHBAR) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.0002051 ราคาขึ้น -2.85% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$5,776.34 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 67 ที่อยู่สัญญา JAM/WHBARคือ0x5fe56763c7633efefe8c2272f19732521a48e300 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$1.6Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$54,830.20