GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนIOTEX

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาIOTEXคือ 1,485ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$188.05K +105.71%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม IOTEX ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:1,485
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$188.05K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.0023250%-0.03%-0.04%-0.09%US$71.96KUS$1.39MUS$1.98M
US$0.03634120%0%0.65%-3.85%US$370.78US$15.88KUS$39.89M
US$1.00371250%0.05%0.62%0.33%US$13.09KUS$319.26KUS$1.68M
US$1.00331180%0.01%-0.06%0.01%US$15.94KUS$202.25KUS$148.79K
US$3,104.14760%0%0%0.77%US$17.8KUS$1.32MUS$2.76M
US$0.99971330%0%0.1%-0.27%US$15.55KUS$187.54KUS$250.95K
US$0.000110280%0%0.45%-2.11%US$252.90US$50.87KUS$76.42K
US$0.220340%0%-1.09%-2.57%US$604.84US$94.11KUS$88.9K
US$66,754.42140%0%0%1.57%US$2.84KUS$249.18KUS$699.82K
US$0.99562750%-0.34%-0.21%0.44%US$33.9KUS$1.92MUS$1.57M
US$0.06553280%-0.11%-0.98%-1.33%US$321.32US$46.58KUS$36.64K
US$0.2167140%0%-1.99%-1.73%US$602.91US$62.26KUS$76.8K
US$0.001896160%0%0.78%0.34%US$284.17US$23.46KUS$73.35K
US$0.04532150%0.58%0.11%-0.11%US$48.17US$87.66KUS$139.67K
US$0.001872120%0%0%-0.25%US$264.71US$44.38KUS$72.57K
US$1.0149140%0%0%3.63%US$143.00US$14.66KUS$240.43K
US$0.0489140%0%0.9%-0.89%US$168.11US$7.27KUS$49.35M
US$0.1059100%0%0%0%US$183.02US$30.87KUS$69.36K
US$0.9919120%0%0%0.47%US$192.25US$7.94KUS$66.3K
US$0.9956150%0%-0.18%1.07%US$1.26KUS$29.98KUS$1.57M