GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนKardiachain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKardiachainคือ 14ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.003 -99.24%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:14
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.003
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0002955120%0%0.41%2.11%US$0.4393US$22.44KUS$49.72K
US$0.0412100%0%0%0%US$0.00US$255.57KUS$4.11M
US$0.008100%0%0%0%US$0.00US$11.27KUS$1.62M
US$0.000190100%0%0%0%US$0.00US$7.09KUS$20.82K
US$0.00698900%0%0%0%US$0.00US$11.63KUS$34.84K
US$0.0308300%0%0%0%US$0.00US$16.69KUS$30.76M
US$0.00458600%0%0%0%US$0.00US$11.42KUS$883.57K
US$0.00511100%0%0%0%US$0.00US$7.75KUS$984.66K
US$0.000296400%0%0%0%US$0.00US$8.31KUS$50.04K
US$0.05175200%0%0%0%US$0.00US$9.93KUS$410.48K
US$0.000811800%0%0%0%US$0.00US$5.8KUS$498.47K
US$0.00467300%0%0%0%US$0.00US$1.52KUS$900.24K
US$1.055910%0%0%0%US$0.00004751US$4.78KUS$143.61K
US$0.000190500%0%0%0%US$0.00US$4.27KUS$20.82K
US$0.00508600%0%0%0%US$0.00US$154.31US$979.87K
US$0.0509900%0%0%0%US$0.00US$243.44US$21.47M
US$0.00027400%0%0%0%US$0.00US$55.64US$14.8K
US$1,836.8500%0%0%0%US$0.00US$486.83US$28.6K
US$1,832.6700%0%0%0%US$0.00US$527.56US$28.56K
US$0.00307800%0%0%0%US$0.00US$1.56KUS$2.93K