ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนKucoin Community Chain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKucoin Community Chainคือ 1,356ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$44.1K -32.59%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:1,356
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$44.1K
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.28392420%+0.31%-1.32%-0.64%US$10.83KUS$149.93KUS$13.48M
US$15.442180%+0.1%+4.07%+5.92%US$9.68KUS$184.74KUS$1.53M
US$0.030611150%-0.08%+2.68%+5.28%US$6.22KUS$529.23KUS$2.17M
US$1.2835970%+0.34%-0.98%-1.46%US$948.63US$18.65KUS$13.43M
US$4,427.87900%+0.62%+1.99%-1.41%US$4.74KUS$111.85KUS$14.03M
US$15.44610%+0.26%+4.1%+6.69%US$298.25US$145.25KUS$1.53M
US$4,418.91500%+0.14%+1.86%-0.84%US$695.78US$17.38KUS$14.1M
US$0.058391470%0%+113.56%+113.56%US$7.9818US$36.52US$654.6K
US$15.44470%+0.44%+4.07%+5.92%US$382.60US$12.32KUS$1.53M
US$4,429.15460%0%+1.8%-0.36%US$552.94US$17.24KUS$14.04M
US$79,977.36450%0%+0.24%-0.97%US$3.31KUS$155.56KUS$8.09M
US$1.2839440%+0.56%-1.19%-0.9%US$1.85KUS$205.32KUS$13.45M
US$0.0306943-0.07%+0.57%+2.85%+2.76%US$1.54KUS$39.85KUS$2.17M
US$16.31340%+2.63%+4.37%+6.23%US$1.11KUS$43.41KUS$219.23K
US$0.03056310%+0.41%+2.69%+3.91%US$631.32US$37.77KUS$2.16M
US$1.2771300%-0.42%-1.25%-1.28%US$254.34US$10.41KUS$13.38M
US$1.2827300%0%-0.83%-0.9%US$114.33US$17.76KUS$13.43M
US$16.24250%+2.68%+3.61%+5.98%US$354.47US$13.53KUS$219.23K
US$1.2898230%+0.38%-0.35%-0.62%US$125.06US$6.46KUS$15.09M
US$80,171.68190%0%-0.67%-1.89%US$136.54US$8.21KUS$8.12M