GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนKlaytn

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKlaytnคือ 58.95Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.37M -0.1%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:58,950
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.37M
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.2070.05%1060%0.02%-0.05%0.4%US$3.07KUS$189.39KUS$1.19M
US$0.74811110%0.33%-1%-2.38%US$10.37KUS$387.18KUS$240.75M
US$0.1312920%-1.34%-1.42%-2.41%US$1.51KUS$210.42KUS$2.15M
US$0.0022112540%0.28%-0.83%-0.59%US$456.35US$107.55KUS$537.85K
US$0.17620.2%3910%-0.7%-1.66%-1.26%US$14.4KUS$46.29KUS$5M
US$0.060483210%0%-1%-1.26%US$6.32KUS$92.89KUS$72.8M
US$0.02761280%0.17%-0.23%-1.92%US$2.68KUS$171.13KUS$68.85M
US$0.039110.2%2360%4.55%7.12%1.2%US$3KUS$1.44KUS$38.96M
US$0.20470.05%19,3420.07%-0.41%-1.26%-1.38%US$507.02KUS$34.76KUS$10.23M
US$654.570.01%17,741-0.06%-0.24%-1.37%-0.52%US$304.58KUS$32.28KUS$6.22M
US$0.17670.2%4020%-0.36%-1.33%-1.21%US$28.81KUS$55.48KUS$5.01M
US$0.17672290%-0.48%-1.39%-1.59%US$5.78KUS$779.68KUS$1.05B
US$0.17640.2%1950%-0.66%-1.55%-1.56%US$11.79KUS$76.47KUS$5M
US$0.000478230%0%-1.17%0.26%US$1.38KUS$209.52KUS$8.49M
US$0.17740.2%2130%0%-0.22%-1.03%US$18.47KUS$50.8KUS$5.03M
US$0.20731420%0.07%-0.23%-0.32%US$1.91KUS$549.27KUS$6.44M
US$0.03946410%5.94%8.12%2.29%US$8.8577US$181.45US$39.58M
US$0.20710.05%600%-0.45%-1.31%-0.09%US$654.34US$23.51KUS$2.22M
US$0.17672340%-0.44%-1.4%-1.57%US$263.63US$75.38KUS$5.01M
US$0.1885390%0%-0.2%-0.1%US$282.51US$34.15KUS$21.53M