GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนiZiSwap (Manta Pacific)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาiZiSwap (Manta Pacific)คือ 5,872ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.21M -7.86%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:5,872
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.21M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
STONE
STONE/WETH
+560.48+17.82%
2
STONE
STONE/WETH
+554.04+17.68%
3
wUSDM
wUSDM/STONE
+0.002754+0.27%
4
USDC
USDC/WETH
+0.001036+0.1%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.00180.3%2,5180%-0.07%-1.6%0.1%US$282.8KUS$159.09KUS$5.78M
US$1.64071%3430%-0.42%-0.98%17.99%US$45.86KUS$122.83KUS$1.64B
US$3,705.191%3260%1.98%-1.33%17.82%US$378.52KUS$280.99KUS$201.47M
US$3,687.350.3%3640%0%-0.34%17.68%US$88.36KUS$282.91KUS$202.86M
US$1.00050.05%8160%-0.21%-1.68%-0.1%US$66.43KUS$46.44KUS$5.78M
US$1.00030.3%3450%-0.67%-2.04%-0.03%US$89.37KUS$52.33KUS$5.78M
US$1.00180.3%1750%0%-2%0.08%US$126.36KUS$47.14KUS$5.79M
US$1.00770.3%1320%-0.65%-2.32%0.27%US$51.53KUS$561.32KUS$7.3M
US$0.21911%480%0%0.04%-3.32%US$27.62KUS$16.56KUS$21.91M
US$1.00080.05%1340%0%-1.18%-0.08%US$898.05US$10.63KUS$5.77M
US$0.00017171%60%0%1.45%18.45%US$254.66US$41.29KUS$73.63K
US$0.0574790.3%3390%0%-0.38%17.61%US$11.1KUS$7.73KUS$11.15K
US$1.64560.3%340%0%-0.7%16.27%US$183.75US$38.8KUS$1.65B
US$1.66061%360%0%0.5%14.93%US$231.53US$7.46KUS$1.66B
US$1.00581%250%0%-0.76%-0.01%US$249.72US$4.34KUS$5.78M
US$0.99950.3%220%0%-1.44%0.47%US$79.37US$2.09KUS$6.51M
US$0.014081%120%0%0%15.59%US$564.70US$34.5KUS$775.35K
US$1.01670.05%150%0%0%2.04%US$25.81US$1.42KUS$6.65M
US$1.64870.05%230%0%2.67%17.37%US$26.54KUS$42.35KUS$672.79K
US$0.95990.3%70%0%0%-15.84%US$3.62KUS$31.39KUS$14.49M