ตลาด:ความโลภ
แก๊ส ETH:42 Gwei
เครือข่าย:114
Dex:818
กองทุน:2.17M
โทเค็น:1.91M
@GeckoTerminal
GeckoTerminal mobile logo
TXNS 24 ชั่วโมง:174,555
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$26.6M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

+123.2+5.49%
+121.22+5.39%
+120.09+5.34%

กองทุนMantle

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMantleคือ 174.56Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$26.6M +6.2%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$2,364.8646,563+0.11%+0.32%+1.13%+5.49%US$6.4MUS$17.04MUS$78.49M
US$1.000134,448-0.11%-0.02%-0.14%-0.15%US$1.43MUS$3.11MUS$38.75M
US$1.000733,543-0.09%+0.12%+0.06%0%US$2.07MUS$2.41MUS$50.7M
US$1.001218,020-0.09%-0.07%-0.12%-0.11%US$2.01MUS$3.22MUS$38.74M
US$0.0043147,643+1.93%+2.51%+3.7%+6.43%US$33.36KUS$526.56KUS$431.42K
US$1.00116,2120%+0.25%+0.15%+0.12%US$3.35MUS$3.5MUS$38.75M
US$1.00826,067-0.67%-0.63%+0.53%+0.05%US$5.42KUS$25.4KUS$50.79M
US$1.00045,3190%+0.14%+0.05%-0.12%US$4.82MUS$10.59MUS$38.71M
US$2,378.953,405+0.02%+0.33%+1.23%+4.91%US$696.39KUS$3.59MUS$78.45M
US$1.00133,0000%0%-0.11%-0.64%US$739.74KUS$5.31MUS$38.75M
US$2,367.622,0100%+0.16%+1.29%+5.34%US$2.55MUS$4.95MUS$78.43M
US$1.00091,144+0.02%+0.07%+0.13%-0.05%US$1.09MUS$5.32MUS$38.73M
US$0.65129570%+0.6%+1.96%+4.26%US$177.49KUS$941.72KUS$14.04M
US$1.00226140%+0.18%-0.04%+0.09%US$118.72KUS$810.76KUS$50.77M
US$2,367.515630%+0.33%+1.18%+5.32%US$175.24KUS$974.05KUS$78.44M
US$1.00044730%-0.05%+0.04%+0.09%US$249.06KUS$2.29MUS$38.71M
US$0.85014580%+0.17%-1.07%-4.94%US$54KUS$316.16KUS$3.44M
US$2,369.134330%+0.42%+1.38%+5.39%US$148.24KUS$1.27MUS$78.49M
US$1.0039402-0.12%-0.14%+0.23%+0.02%US$5.07KUS$1.06KUS$38.75M
US$2,368.883740%+0.19%+1.36%+5.34%US$52.77KUS$184.35KUS$78.46M