ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนMaxxChain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMaxxChainคือ 2,023ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$10.95K +672.27%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:2,023
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$10.95K
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.00591,2400%0%0%0%US$9.25KUS$2.65KUS$19.58K
US$3,368.403070%+0.78%+0.56%+0.3%US$50.56US$23.59US$37.34K
US$3,415.873060%+0.49%+0.12%-1.11%US$50.11US$119.05US$37.34K
US$0.8278440%0%+0.31%-2.51%US$2.063US$11.67US$15.02K
US$0.856300%0%0%-2.24%US$1.9474US$10.72US$15.06K
US$0.07003300%0%+6.39%-1.36%US$1.18KUS$45.88KUS$239.23K
US$0.0001301170%0%+2.11%+4.48%US$312.16US$61.97KUS$250.18K
US$0.003094160%0%0%+1.29%US$0.2493US$3.56KUS$2.72K
US$0.003258150%0%0%+1.3%US$0.2423US$1.0188US$2.72K
US$0.815110%0%0%-0.97%US$0.08873US$1.2576US$12.35K
US$0.8284110%0%0%-0.38%US$0.08862US$24.83KUS$15.02K
US$0.00162130%0%0%-3.87%US$21.86US$7.55KUS$16.32K
US$0.000130630%0%0%-4.15%US$4.2073US$6.1KUS$6.26K
US$0.06282430%0%0%-0.92%US$0.02254US$1.0599US$136.07
US$0.000337530%0%0%-4.4%US$0.09494US$5.64KUS$13.46K
US$0.931820%0%0%+12.07%US$0.006419US$0.5021US$16.89K
US$0.06292120%0%0%-0.89%US$0.02056US$4.5671US$138.05
US$0.06333110%0%0%0%US$0.002723US$0.3657US$157.81
US$0.011495610%0%0%0%US$0.00005201US$1.55KUS$2.46K
US$0.08738510%0%0%0%US$0.009565US$599.01US$3.67K