ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:31 Gwei
เครือข่าย:97
Dex:570
กองทุน:1.64M
โทเค็น:1.46M
TXNS 24 ชั่วโมง: 423
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$10.16K

กองทุนMilkomeda Cardano

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMilkomeda Cardanoคือ 423ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$10.16K -52.74%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$1,831.0855+0.62%+0.62%+3.07%-0.28%US$2.64KUS$26.66K
US$0.1388420%0%0%-2.23%US$1.14KUS$110K
US$0.3263380%-0.42%+0.13%-0.14%US$595.19US$24.33K
US$0.3263350%0%+0.55%-0.11%US$706.94US$23.94K
US$0.1388220%0%-0.34%-2.46%US$273.19US$11.38K
US$1,818.15190%0%+0.84%-1.4%US$562.55US$14.31K
US$0.998150%0%0%-0.66%US$326.34US$17.13K
US$0.1384140%0%0%-2.63%US$193.19US$8.96K
US$0.997614-0.84%-0.84%+0.35%-0.74%US$184.48US$8.4K
US$26,531.6814+0.22%+0.22%+0.6%+0.79%US$307.98US$22.11K
US$26,525.20130%0%+0.88%-0.35%US$259.73US$19.75K
US$1.6598120%0%0%-5.39%US$1KUS$17.43K
US$26,441.82110%0%+0.03%+0.03%US$284.02US$16.43K
US$0.997210+0.35%+0.35%+0.2%-0.91%US$113.39US$10.91K
US$26,457.1990%0%+1.1%+0.13%US$121.10US$10.76K
US$0.139180%0%0%-2.8%US$74.45US$10.9K
US$26,442.2980%0%+0.45%-0.4%US$46.25US$5.12K
US$1.661980%0%0%-5.47%US$66.33US$1.54K
US$1.000570%0%0%+0.4%US$134.73US$15.56K
US$1.673770%0%0%-4.08%US$63.83US$1.41K