ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:31 Gwei
เครือข่าย:98
Dex:558
กองทุน:1.61M
โทเค็น:1.43M
TXNS 24 ชั่วโมง: 974
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$37.34K

กองทุนMoonriver

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMoonriverคือ 974ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$37.34K -3.92%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Moonriver ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$0.9969214-0.05%-0.05%-0.67%-0.56%US$8.31KUS$476.93K
US$0.016711050%+0.01%+0.5%+0.71%US$2.81KUS$243.58K
US$25.78850%0%+0.11%+1.43%US$14.96KUS$1.38M
US$1,851.7280+0.09%+0.16%+0.72%+1.19%US$4.84KUS$284.37K
US$0.01672380%0%+1.06%+1.6%US$547.67US$59.67K
US$0.001218360%0%0%+1%US$199.22US$239.65K
US$1,851.41240%-0.01%+0.67%+0.91%US$671.71US$60.73K
US$0.002477240%+24467.03%+24467.03%+24467.03%US$0.3268US$0.6974
US$1,847.94200%0%+0.4%+1.01%US$924.07US$76.64K
US$0.002472200%0%0%+0.9%US$41.27US$23.98K
US$1.8123190%0%+0.08%-1.1%US$799.18US$36.86K
US$0.9679190%0%-0.13%+0.7%US$92.56US$14.25K
US$0.9691150%0%0%+1.13%US$35.56US$14.61K
US$0.002226150%0%0%+3.44%US$444.18US$20.94K
US$1.0004120%0%0%-0.19%US$38.87US$1K
US$0.133120%0%-0.41%-1.91%US$138.94US$3.88K
US$6.4796110%0%0%+1.27%US$121.93US$15.06K
US$1.006110%0%0%-0.1%US$131.30US$10.65K
US$27,353.4211-0.18%-0.05%-0.05%+2.24%US$110.69US$10.7K
US$1.0041100%0%0%-0.01%US$180.62US$18.81K