GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนOasis Emerald

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาOasis Emeraldคือ 839ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$29.88K -24.32%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:839
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$29.88K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.09282590%-0.11%-0.25%-3.82%US$11.65KUS$127.06KUS$885.48K
US$0.092731780%-0.11%0.5%-3.9%US$6.04KUS$108.1KUS$884.77K
US$3,732.551400%0%0.69%2.63%US$8.37KUS$247.56KUS$488.62K
US$3,727.44470%0%0%3.21%US$2.16KUS$114.59KUS$485.76K
US$0.0006066380%0%0.23%-1.88%US$306.92US$65.83KUS$230.51K
US$0.09282770%0%0.6%-3.85%US$868.61US$22.54KUS$885.72K
US$0.0006069230%0%-0.08%-2.21%US$251.89US$39.75KUS$228.56K
US$0.0006103110%0%0.81%-1.58%US$29.10US$5.73KUS$229.6K
US$0.09206110%0%0%-4.29%US$32.78US$2.34KUS$878.39K
US$3,756.89100%0%0%4.37%US$6.3529US$364.20US$491.14K
US$0.991670%0%0%-0.32%US$15.21US$1.7KUS$46.7K
US$3,710.5130%0%0%1.93%US$1.243US$151.32US$487.32K
US$0.0000258800%0%0%0%US$0.00US$744.45US$259.47K
US$0.4056100%0%-0.64%-2.2%US$30.87US$5.16KUS$18.64K
US$1.004700%0%0%0%US$0.00US$238.40US$47.37K
US$0.987190%0%-0.28%-1.63%US$33.06US$11.21KUS$124.17K
US$0.4071100%0%-0.15%-2.09%US$30.83US$7.19KUS$18.64K
US$0.0000259500%0%0%0%US$0.00US$13.17US$259.47K
US$3,684.3310%0%0%0%US$0.1138US$11.03US$480.88K
US$3,573.0010%0%0%0%US$0.05478US$2.3141US$479.76K