GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนOasys

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาOasysคือ 121ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$33.51K +8.43%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:121
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$33.51K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.0068540%0%0%0.45%US$25.06KUS$1.45MUS$1.78M
US$0.04293160%0%0%1.36%US$52.45US$17.75KUS$200.56K
US$0.04318160%0%0%2.49%US$21.04US$2.2KUS$200.56K
US$0.01191120%-1.15%-1.15%2.49%US$270.21US$70.53KUS$9.74M
US$0.992190%0%0%-1.86%US$6.09KUS$438.05KUS$393.7K
US$0.00143450%0%0%1.88%US$21.61US$55.74KUS$142.75M
US$0.0535350%0%0%2.05%US$552.66US$104.23KUS$3.1M
US$0.0671640%0%0%1.86%US$1.44KUS$939.17KUS$906.9K