ตลาด:ความโลภ
แก๊ส ETH:35 Gwei
เครือข่าย:114
Dex:816
กองทุน:2.15M
โทเค็น:1.89M
@GeckoTerminal
GeckoTerminal mobile logo
TXNS 24 ชั่วโมง:1,644
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$31.27K
US$0.02225+3.18K%
US$0.00092590%
US$0.00028990%

กองทุนShibarium

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาShibariumคือ 1,644ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$31.27K -26.88%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Shibarium ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.022252560%0%0%+3182.18%US$3.16KUS$387.29US$2.33K
US$0.61671750%-0.11%+0.07%-0.47%US$11KUS$31.24KUS$285.55K
US$0.6168136-0.02%-0.11%+0.58%-0.47%US$3.95KUS$31.15KUS$0.00
US$0.067741020%-0.11%-1.15%-4.44%US$1.92KUS$33.9KUS$76.64K
US$0.966585+1.51%-5.27%-2.11%-6.13%US$1.8KUS$6KUS$12.37K
US$0.06752620%-0.69%-1.36%-4.83%US$1.2KUS$12.41KUS$76.22K
US$0.618656-0.3%-0.08%+1%-1.24%US$573.29US$14.35KUS$12.09K
US$0.6174540%+0.32%+1.23%-0.4%US$625.04US$3.27KUS$12.04K
US$0.6193470%-0.31%+1.34%-0.5%US$28.31US$738.09US$44.4K
US$0.058669430%-0.74%+5.1%-1.24%US$2.24KUS$69.41KUS$602.99K
US$262.28410%-0.93%-0.27%-8.01%US$357.52US$4.46KUS$52.51K
US$262.85410%-0.12%-0.12%-7.51%US$357.74US$5.39KUS$52.75K
US$0.0679390%-0.01%-1.17%-4.3%US$259.28US$3.94KUS$76.64K
US$0.005153300%0%-0.72%+5.2%US$205.48US$2.67KUS$5.16K
US$1,985.79300%-1.97%-1.97%-4.55%US$161.53US$3KUS$522.14K
US$0.6174290%+0.46%+1.23%+0.04%US$289.77US$1.41KUS$12.04K
US$0.055228240%+0.73%-27.99%-32.81%US$55.10US$368.66US$525.00
US$0.0009378240%+0.15%+0.76%-2.63%US$9.9422US$712.26US$4.69K
US$0.058739230%0%-0.55%+3.27%US$15.20US$198.06US$606.67K
US$0.058121220%0%0%-1.73%US$53.08US$2.06KUS$205.51K