GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนSongbird

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาSongbirdคือ 6,046ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$122.3K +98.79%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Songbird ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:6,046
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$122.3K
1
S
SOUP/WSGB
US$0.009250%
2
T
TRL2/WSGB
US$0.0102-0.35%
3
T
TRL1/WSGB
US$0.0103010%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$265.242640%-0.25%3.89%1.71%US$19.89KUS$226.39KUS$2.93M
US$0.0005853850%0%-0.67%14.01%US$2.35KUS$23.03KUS$175.06K
US$263.621290%0%4.89%1.12%US$5.99KUS$322.99KUS$2.9M
US$0.001481650%0%-0.51%-13.8%US$2.16KUS$65.8KUS$232.34K
US$0.06136170%0%-0.13%18.81%US$433.11US$2.58KUS$12.05K
US$0.0363990%0%0.57%0.96%US$26.99KUS$313.02KUS$531.19K
US$0.95062480%-0.06%-0.2%10.2%US$21.44KUS$199.4KUS$119.96K
US$0.051522690%0%1.79%-3.57%US$22.12KUS$431.23KUS$4.98M
US$0.088818160%0%0%-22.8%US$277.33US$3.05KUS$7.83K
US$0.000591450%0%1.18%15.27%US$485.24US$19.11KUS$177.22K
US$0.0005697160%0%0%0.72%US$155.67US$10.55KUS$76.56K
US$0.008072860%0%-1.32%-4.5%US$543.47US$8.93KUS$66.68M
US$0.162860%0%4.48%-0.8%US$2.21KUS$134.42KUS$736K
US$0.006178200%0%0%-4.16%US$67.18US$30.69KUS$46.55K
US$263.611990%0%4.57%0.47%US$5.18KUS$238.75KUS$2.9M
US$0.0001623960%0%1.44%-4.65%US$643.52US$17.54KUS$158.33K
US$0.0005596970%0%-0.37%-7.69%US$346.41US$14.3KUS$26.79K
US$0.00003327550%0%-0.38%-3.32%US$38.29US$1.21KUS$33.35K
US$265.80850%0%5.81%3.29%US$2.17KUS$107.46KUS$2.92M
US$2,912.68200%0%-1.05%-1.68%US$2.03KUS$180.16KUS$106.41K