ตลาด:ความโลภ
แก๊ส ETH:45 Gwei
เครือข่าย:114
Dex:816
กองทุน:2.15M
โทเค็น:1.89M
@GeckoTerminal
GeckoTerminal mobile logo
TXNS 24 ชั่วโมง:31,607
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.89M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

+0.01173+1.18%
+0.004606+0.46%
+0.0006817+0.07%

กองทุนStarknet Alpha

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาStarknet Alphaคือ 31.61Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.89M -18.8%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$2,043.6911,052-0.14%-0.27%+0.3%-0.8%US$814.85KUS$6.17MUS$133.58M
US$1.00289,415+0.15%-0.13%+0.02%+0.07%US$544.81KUS$2.53MUS$21.65M
US$0.99714,119-0.17%-0.41%-0.5%-0.02%US$200.74KUS$1.15MUS$7.06M
US$1.00013,135+0.74%+0.26%+0.8%+1.18%US$143.84KUS$519.34KUS$3.15M
US$1.00292,913-0.2%-0.61%-0.27%-0.29%US$131.1KUS$602.47KUS$7.06M
US$38,125.392,910-0.06%+0.07%+0.43%-0.63%US$68.39KUS$420.98KUS$1.64M
US$1.00412,423+0.04%+0.64%+0.4%+0.46%US$94.71KUS$297.57KUS$3.15M
US$38,124.361,3880%-0.38%+0.99%-0.83%US$40.12KUS$207.82KUS$1.65M
US$0.9967968-0.07%-0.15%-0.11%-0.86%US$59.29KUS$970.65KUS$7.03M
US$1.00049190%+1.11%+0.83%+0.25%US$36.15KUS$318.36KUS$3.17M
US$0.99765900%-0.65%-0.56%-0.63%US$33.03KUS$352.7KUS$7.03M
US$1.003486+0.57%-0.09%+0.21%+0.23%US$9.77KUS$143.33KUS$3.16M
US$1.0064170%+0.14%+0.74%+1.3%US$3.23KUS$15.49KUS$3.17M
US$2,354.693980%+0.57%-0.76%-0.31%US$41.09KUS$215.58KUS$2.23M
US$0.99326-0.31%-1.43%-1.55%-0.85%US$8.37KUS$120.1KUS$3.11M
US$37,983.452860%-0.05%-0.45%+0.49%US$4.27KUS$20.93KUS$1.65M
US$37,947.932640%-1.77%+0.3%+0.09%US$6.87KUS$17.2KUS$1.64M
US$0.99812110%-1.05%+0.01%-0.17%US$5.9KUS$59.11KUS$3.14M
US$0.099591930%-1.65%-2.78%-3.85%US$9.19KUS$48.41KUS$498.77K
US$1.04041330%+0.61%+2.88%-2.59%US$208.29US$356.45US$22.98K