GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
SIMBASUI

SIMBA
/
SUI

Simba the lonely lionราคา (SIMBA)
US$0.00006736
0.00007231 SUI


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$3.0171
สภาพคล่อง
US$1.65K
ผู้ครอบครอง
อายุ
5 เดือน
FDV
US$73.38K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$73.38K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$3.0171
1
ซื้อ
ขาย
0
1

SIMBA/SUIแผนภูมิราคา

สถิติราคาSIMBA/SUI

ราคาปัจจุบันของSIMBA (SIMBA/SUI) ในBlueMove คือ US$0.00006736 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$3.0171 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 1 ที่อยู่สัญญา SIMBA/SUIคือ0x099ed6494da5ee943ad4ac794c0da4d254b32f115f0bcaaebd8a933e9f30f26d โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$67,355.50และกลุ่มสภาพคล่องของ US$1,645.27