GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนBlueMove

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBlueMoveคือ 314ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$5,124.67 -64.41%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:314
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$5,124.67
1
P
PEPE/SUI
US$0.00020150%
2
P
PEPE/SUI
US$0.056256+6.19%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.01645310%0%-0.94%1.12%US$2.21KUS$181.79KUS$4M
US$0.03905590%0%-3.01%-14.89%US$365.05US$20.3KUS$0.00
US$0.0001185110%0%-15.91%-12.3%US$145.46US$2.28KUS$119.39K
US$0.000210830%0%0%5.52%US$124.29US$26.06KUS$212.38K
US$0.0000560350%0%-6.19%-3.23%US$386.91US$15.13KUS$56.89K
US$0.08390200%0%0%0%US$0.00US$13.22KUS$39.02K
US$0.9995380%0%-1.16%0.41%US$202.35US$3.34KUS$0.00
US$0.00516520%0%-0.18%-0.18%US$95.46US$16.76KUS$110.98K
US$0.9966550%0%-0.5%-0.15%US$60.01US$1.07KUS$0.00
US$0.00960310%0%0%0%US$0.01921US$0.2112US$0.00
US$0.0000741600%0%0%0%US$0.00US$20.51KUS$51.2K
US$0.05533400%0%0%0%US$0.00US$2.67KUS$4.73K
US$0.00012900%0%0%0%US$0.00US$5.42KUS$13.88K
US$0.05338140%0%0%20.42%US$65.12US$1.5KUS$3.16K
US$0.05329340%0%-0.02%-0.02%US$0.2555US$4.31KUS$3.19K
US$0.997300%0%0%0%US$0.00US$1.31KUS$0.00
US$0.05115400%0%0%0%US$0.00US$3.09KUS$8.01K
US$0.0975320%0%0%5.23%US$0.7233US$303.29US$22.09M
US$0.0992250%0%0%8.08%US$0.2006US$1.0349US$22.32M
US$0.695200%0%0%0%US$0.00US$28.51US$0.00