GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
uni the wonder dogSUI

uni the wonder dog
/
SUI

uniราคา (uni the wonder dog)
US$0.00007269
0.0000689 SUI


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.00
สภาพคล่อง
US$20.83K
ผู้ครอบครอง
อายุ
6 เดือน
FDV
US$50.48K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$50.48K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
N/A
N/A
ซื้อ
ขาย
0
0

uni the wonder dog/SUIแผนภูมิราคา

สถิติราคาuni the wonder dog/SUI

ราคาปัจจุบันของuni the wonder dog (uni the wonder dog/SUI) ในBlueMove คือ US$0.00007269 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 0 ที่อยู่สัญญา uni the wonder dog/SUIคือ0x191102ce54a968cb4365000a8a4ab38bedd28343721c33cbaee58e71d2919b36 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$50,458.51และกลุ่มสภาพคล่องของ US$20,829.15