GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
E
SUI

Erocket
/
SUI

Elon rocketราคา (Erocket)
US$0.00001403
0.00001276 SUI
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.00
สภาพคล่อง
US$207.17
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$13.75K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$13.75K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
N/A
N/A
ซื้อ
ขาย
0
0

Erocket/SUIแผนภูมิราคา

สถิติราคาErocket/SUI

ราคาปัจจุบันของErocket (Erocket/SUI) ในCetus คือ US$0.00001403 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 0 ที่อยู่สัญญา Erocket/SUIคือ0x2019385102c1028621d38aef3f75d9f65d9a12212b8b7a97555020ee5ae79da5 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$14,025.50และกลุ่มสภาพคล่องของ US$207.17