GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนCetus

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาCetusคือ 30.43Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$21.61M -10.66%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:30,433
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$21.61M
1
F
FUNY/SUI
US$0.0101155-99.16%
2
J
JitoSOL/SUI
US$3.31370%
3
O
OCEAN/SUI
US$0.011870%
4
C
CIDT/SUI
US$0.071050%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
CETUS
CETUS/USDC
+0.003841+4.19%
2
vSUI
vSUI/SUI
+0.03596+3.57%
3
A
AFSUI/SUI
+0.03406+3.37%
4
SUI
SUI/USDC
+0.02912+2.93%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.013021%12,213-0.07%0.84%-8.59%21.58%US$36.31KUS$3.39KUS$0.00
US$1.0240.25%5,2840%0.2%-0.68%2.93%US$12.86MUS$11.36MUS$10.24B
US$1.05040.01%1,2980%0.39%-0.39%3.07%US$1.24MUS$72.1MUS$0.00
US$0.590.25%7620%0.01%-0.09%2.29%US$360.16KUS$1.02MUS$0.00
US$0.095130.25%2,7460%0.61%0.36%2.59%US$1.67MUS$3.16MUS$21.4M
US$0.012660.01%950-4.48%-1.78%-10.83%16.8%US$84.62US$10.05US$0.00
US$0.13550.25%1,4240%0.1%-0.2%2.79%US$160KUS$1.85MUS$135.48M
US$0.095570.25%6780.17%0.89%0.8%4.19%US$232.05KUS$877.17KUS$21.36M
US$2,950.150.25%558-0.04%0.51%0.34%-3.11%US$404.04KUS$1.96MUS$0.00
US$1.0430.01%4870%0.37%-0.31%3.57%US$1.17MUS$5.74MUS$0.00
US$1.04420.01%4390%-0.1%-0.8%3.37%US$466.31KUS$4.94MUS$0.00
US$1.00160.01%7820%0.42%0.35%0.49%US$1.64MUS$46.63MUS$0.00
US$1.05150.25%2900%0.56%-0.8%3.18%US$6.12KUS$102.22KUS$0.00
US$0.0633761%750%-1.98%-2.55%-3.09%US$7.09KUS$70.46KUS$34.43M
US$1.00070.25%6710%-0.16%0.65%-0.32%US$53.7KUS$187.66KUS$0.00
US$0.0744651%162.13%2.13%4.53%9.01%US$261.84US$2.89KUS$2.05M
US$129.861%00%0%0%0%US$0.00US$93.49US$0.00
US$0.99740.05%5200%-0.07%-0.26%-0.29%US$473.85KUS$3.88MUS$0.00
US$0.10820.25%230%0.52%0.52%2.69%US$427.63US$35.07KUS$10.82M
US$1.03960.01%1720%-0.36%-0.23%-0.38%US$76.36KUS$6.85MUS$1.04M