GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
BURRYSUI

BURRY
/
SUI

Burrialราคา (BURRY)
US$0.0699
0.051051 SUI


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$26.97
สภาพคล่อง
US$2.8K
ผู้ครอบครอง
อายุ
5 เดือน
FDV
US$6.64K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$6.64K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$26.97
5
ซื้อ
ขาย
5
0

BURRY/SUIแผนภูมิราคา

สถิติราคาBURRY/SUI

ราคาปัจจุบันของBURRY (BURRY/SUI) ในBlueMove คือ US$0.00000099 ราคาขึ้น 11.85% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$26.97 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 5 ที่อยู่สัญญา BURRY/SUIคือ0x26b6bfda02979052de6bab8f785d7da0e485af9236c489d4c972125a62b1db85 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$6,830.81และกลุ่มสภาพคล่องของ US$2,801.63