GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
TABLESUI

TABLE
/
SUI

SUITABLEราคา (TABLE)
US$0.000139
0.0001315 SUI


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.00
สภาพคล่อง
US$5.89K
ผู้ครอบครอง
อายุ
5 เดือน
FDV
US$13.61K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$13.61K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
N/A
N/A
ซื้อ
ขาย
0
0

TABLE/SUIแผนภูมิราคา

สถิติราคาTABLE/SUI

ราคาปัจจุบันของTABLE (TABLE/SUI) ในBlueMove คือ US$0.000139 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 0 ที่อยู่สัญญา TABLE/SUIคือ0xc3ecf612aeedbd04318dec197cb0d9de0b2a9604b3aa21c1ea534c631f2872f7 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$13,901.66และกลุ่มสภาพคล่องของ US$5,887.42