GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนThunderCore

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาThunderCoreคือ 1,310ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$23.92K -1.88%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:1,310
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$23.92K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.0191160%0%1.17%2.08%US$1.34KUS$17.49KUS$715.83K
US$3,745.702050%-1.66%-2.29%1.99%US$3.98KUS$30.9KUS$179.19K
US$1.00451850%-0.06%-0.8%0.52%US$1.89KUS$26.07KUS$335.55K
US$3,761.45800%-0.67%-3.61%3.72%US$844.27US$19.35KUS$179.27K
US$1.01350.3%680%0.89%1.58%1.5%US$2.86KUS$78.62KUS$338.94K
US$1.0171020%1.24%0.09%1.61%US$1.9KUS$32.98KUS$340.44K
US$0.0048230.3%420%0%0.45%0.21%US$1.75KUS$61.75KUS$159.13K
US$619.061220%-0.32%-0.78%3.82%US$825.32US$14.99KUS$79.52K
US$1.0124400%0%0%1.57%US$408.87US$11.65KUS$338.9K
US$620.490.3%400%0%0.14%3.78%US$867.28US$11.01KUS$79.82K
US$69,745.76470%-1.27%-1.27%-1.68%US$363.93US$15.38KUS$248.09K
US$3,849.44340%0%0%4.88%US$271.10US$14.75KUS$183.38K
US$1.02510.05%160%0%0.18%2.82%US$2.32KUS$81.92KUS$344.08K
US$0.030631%40%0%0%1.18%US$3.7153US$12.6KUS$15.32K
US$3,776.800.3%240%0%-2.7%2.75%US$1.58KUS$8.3KUS$181.09K
US$1.00570.3%180%0%-0.9%0.56%US$568.33US$19.9KUS$71.25K
US$69,527.22160%0%0%-1.55%US$212.95US$16.36KUS$245.07K
US$70,209.1870%0%0%-0.6%US$54.23US$15.68KUS$248.1K
US$72,068.870.3%60%0%1.27%1.56%US$166.30US$10.19KUS$256.73K
US$1.01360.01%40%0%0%1.35%US$214.81US$14.52KUS$340.21K