GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนTombchain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาTombchainคือ 11ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$224.54 -95.69%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:11
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$224.54
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$135.0300%0%0%0%US$0.00US$195.24KUS$724.31K
US$0.0110940%0%0%0.47%US$192.42US$54.97KUS$141K
US$0.795700%0%0%0%US$0.00US$2KUS$123.22K
US$0.801610%0%0%0%US$13.92US$42.46KUS$124.67K
US$0.805110%0%0%0%US$13.98US$5.91KUS$124.67K
US$44.0010%0%0%0%US$0.4695US$4.29KUS$202.78K
US$0.280200%0%0%0%US$0.00US$1.57KUS$50.34K
US$0.0111220%0%0%0%US$1.88US$2.36KUS$141K
US$136.3000%0%0%0%US$0.00US$404.10US$724.31K
US$43.9010%0%0%0%US$0.4685US$233.74US$202.78K
US$0.0110900%0%0%0%US$0.00US$202.56US$141.74K
US$0.79200%0%0%0%US$0.00US$56.44US$123.22K
US$0.0105400%0%0%0%US$0.00US$5.3318US$134.69K
US$0.764700%0%0%0%US$0.00US$2.5619US$118.43K
US$0.198300%0%0%0%US$0.00US$0.06926US$42.4K
US$0.133710%0%0%0%US$1.4099US$736.91US$6.39K