GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
@BTC25TON

@BTC25
/
TON

@BTC25 MEMECOIN TonMinerราคา (@BTC25)
US$0.084465
0.095588 TON


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$20.44K
สภาพคล่อง
US$268.95K
ผู้ครอบครอง
อายุ
3 เดือน
FDV
US$1.87M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$1.87M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$20.44K
143
ซื้อ
ขาย
80
63

@BTC25/TONแผนภูมิราคา

สถิติราคา@BTC25/TON

ราคาปัจจุบันของ@BTC25 (@BTC25/TON) ในSton.fi คือ US$0.000000004465 ราคาขึ้น -1.08% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$20,439.25 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 143 ที่อยู่สัญญา @BTC25/TONคือEQAX8VVdiemDa-Y0ew2fWebXW-gUA9QzjM4IkEnZ7WbEF8yR โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$1.88Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$268.95K