GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนSton.fi

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาSton.fiคือ 109.39Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$18.88M -15.27%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:109,390
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$18.88M
1
$
$BOBER/TON
US$0.069555+169.17%
2
I
IEXQZMHDNAPGNFD/TON
US$6.5492-0.8%
3
N
NIM/jUSDT
US$0.0002836+173.07%
4
L
LINK/TON
US$0.063543+65.57%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
@BTC25
@BTC25/TON
+0.095415+10.06%
2
SHIT
SHIT/TON
+0.001411+3.24%
3
 ROON
ROON/TON
+0.0000159+2.49%
4
GRAM
GRAM/TON
+0.0001114+0.71%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.00544657,2772.34%2.38%0.21%-14.13%US$6.27MUS$4.82MUS$566.79M
US$0.23283,3621.05%-1.87%-3.01%-6.96%US$1.43MUS$566.02KUS$4.9M
US$0.044961,272-0.62%0.56%0.97%3.24%US$968.85KUS$1.11MUS$4.48M
US$0.00062196921.09%15.93%29.4%48%US$102KUS$70.12KUS$544.86K
US$0.524725-0.14%-0.47%0.47%-9.86%US$541.62KUS$2.28MUS$52.2M
US$0.01571930-0.44%-1.1%-0.29%0.71%US$365.44KUS$1.66MUS$78.72M
US$0.00006684984-6.7%-8.12%-34.43%-25.96%US$112.61KUS$15.29KUS$63.02K
US$0.57453320.67%-0.49%3.42%-9.57%US$136.04KUS$1.03MUS$5.72M
US$0.013885590.57%0.34%0.64%-0.93%US$165.56KUS$3.63MUS$12.3M
US$0.0738125110%-0.8%-1.88%-2.43%US$197.51KUS$964.08KUS$16.1M
US$0.041612320%-0.44%1.32%-1.38%US$24.98KUS$462.52KUS$4.18M
US$0.0024422690%0.72%-4.55%0.07%US$94.37KUS$84.3KUS$2.43M
US$0.00544711,2262.34%-0.38%0.47%-14.43%US$1.36MUS$2.66MUS$559.46M
US$0.0859263410%0.63%2.99%10.06%US$77.03KUS$275.8KUS$2.49M
US$0.0084543710%15.27%2.54%226.22%US$21.28KUS$7.32KUS$41.71K
US$0.055871397-0.03%1.21%-8.69%-5.41%US$37.09KUS$254.09KUS$605.43K
US$15.497070%-0.12%-0.27%-2.21%US$152.53KUS$9.69MUS$1.54B
US$1.70084370%-0.25%-1.52%-7.09%US$69.64KUS$1.71MUS$5.11M
US$0.57494630%0%-9.77%398.24%US$49.91KUS$9.66KUS$574.92M
US$0.0015662210%4.35%1.64%-6.31%US$55.93KUS$75.49KUS$1.59M