GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
KAKAXATON

KAKAXA
/
TON

KAKAXAราคา (KAKAXA)
US$0.05159
0.006449 TON


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$84.72K
สภาพคล่อง
US$558.04K
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$5.17M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$5.17M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$84.72K
270
ซื้อ
ขาย
141
129

KAKAXA/TONแผนภูมิราคา

สถิติราคาKAKAXA/TON

ราคาปัจจุบันของKAKAXA (KAKAXA/TON) ในSton.fi คือ US$0.05159 ราคาขึ้น -8.7% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$84,715.74 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 270 ที่อยู่สัญญา KAKAXA/TONคือEQBb8kl4N3C0xr_U00Tc84Ipm0juApDUZlW0F0SbrqXJXdjY โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$5.16Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$558.04K