GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
wNOTTON

wNOT
/
TON

Shards of Notcoin NFT bondราคา (wNOT)
US$0.00001144
0.051734 TON
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$117.86K
สภาพคล่อง
US$122.36K
ผู้ครอบครอง
อายุ
2 เดือน
FDV
US$21.03M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$21.03M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$117.86K
444
ซื้อ
ขาย
173
271

wNOT/TONแผนภูมิราคา

การซื้อขายพูลอื่นๆ Shards of Notcoin NFT bond (wNOT)

สถิติราคาwNOT/TON

ราคาปัจจุบันของwNOT (wNOT/TON) ในSton.fi คือ US$0.00001144 ราคาขึ้น 21.07% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$117.86K โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 444 ที่อยู่สัญญา wNOT/TONคือEQBxlOhnrtcZ4dRSRsC4-ssHvcuhzvLVGZ_6wkUx461zqTg9 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$21.18Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$122.36K