GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
TIMETON

TIME
/
TON

TIMEราคา (TIME)
US$0.000795
0.0001001 TON


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$15.34K
สภาพคล่อง
US$100.25K
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$691.07K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$691.07K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$15.34K
79
ซื้อ
ขาย
40
39

TIME/TONแผนภูมิราคา

สถิติราคาTIME/TON

ราคาปัจจุบันของTIME (TIME/TON) ในSton.fi คือ US$0.000795 ราคาขึ้น -2.81% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$15,336.28 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 79 ที่อยู่สัญญา TIME/TONคือEQCDdHO1BiZc92d6J10DFjYxm6k2vGKIr3wNKAftPXCBjuph โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$693.64Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$100.25K