GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
ARBUZTON

ARBUZ
/
TON

ARBUZราคา (ARBUZ)
US$0.6167
0.07748 TON


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$14.51K
สภาพคล่อง
US$137.68K
ผู้ครอบครอง
อายุ
5 เดือน
FDV
US$1.84M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$1.84M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$14.51K
103
ซื้อ
ขาย
35
68

ARBUZ/TONแผนภูมิราคา

สถิติราคาARBUZ/TON

ราคาปัจจุบันของARBUZ (ARBUZ/TON) ในSton.fi คือ US$0.6167 ราคาขึ้น -1.65% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$14,510.42 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 103 ที่อยู่สัญญา ARBUZ/TONคือEQCQYn1W68q_wx-S6owa0rRbryE77FOT-y_KgzKWmb5A6TKS โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$1.84Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$137.68K