GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
UTYABTON

UTYAB
/
TON

UTYABราคา (UTYAB)
US$0.0009293
0.0001172 TON


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$10.53K
สภาพคล่อง
US$83.8K
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$927.69K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$927.69K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$10.53K
55
ซื้อ
ขาย
27
28

UTYAB/TONแผนภูมิราคา

สถิติราคาUTYAB/TON

ราคาปัจจุบันของUTYAB (UTYAB/TON) ในSton.fi คือ US$0.0009293 ราคาขึ้น 6.14% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$10,532.02 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 55 ที่อยู่สัญญา UTYAB/TONคือEQCrdkvMJ0pR5izHLvMe7jsjXVsjP0RjTZjRUSZK_Gy7eQ1a โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$929.3Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$83,802.66