ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:25 Gwei
เครือข่าย:98
Dex:558
กองทุน:1.61M
โทเค็น:1.43M
TXNS 24 ชั่วโมง: 1,545
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$36.74K

กองทุนVelas

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาVelasคือ 1,545ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$36.74K -67.77%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Velas ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$1.0023210%+0.55%+0.44%-0.06%US$12.85KUS$212.26K
US$0.0035911510%0%-0.57%+0.03%US$3.32KUS$248.18K
US$1.01121400%0%+0.26%+0.83%US$4.25KUS$211.66K
US$0.3688960%-0.04%+1.44%+2.11%US$3.39KUS$96.78K
US$0.3683950%-0.51%+0.77%+2.36%US$3.01KUS$222.49K
US$1,875.84950%0%+0.7%+2.56%US$2.32KUS$164.69K
US$0.003607880%0%+0.1%+0.71%US$751.49US$31.87K
US$1.0313730%0%+1.16%+2.82%US$2.1KUS$188.45K
US$0.3695710%0%+1.31%+2.39%US$294.78US$86.69K
US$0.0006117550%0%+0.87%+1.7%US$123.65US$5.78K
US$0.001589400%0%-0.33%+0.63%US$59.19US$25.46K
US$0.0006115390%0%+0.49%+2.51%US$59.33US$14.52K
US$0.3684380%0%+1.27%+2.3%US$192.31US$18.88K
US$0.005875350%0%+1.27%+1.9%US$46.98US$8.36K
US$0.005859340%0%+1.24%+1.34%US$3.7965US$249.68
US$0.006563290%0%-0.31%+6.16%US$298.74US$15.61K
US$0.001592290%0%+0.03%+0.6%US$6.3912US$724.96
US$0.0006111220%0%+0.33%+1.79%US$14.26US$3.99K
US$0.02307190%0%+0.18%+1.26%US$8.0171US$2.61K
US$0.8809170%0%0%0%US$8.0538US$5.1598