GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนWanchain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาWanchainคือ 2,657ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$36.5K -41.93%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:2,657
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$36.5K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.9971,084-0.6%-0.6%-0.6%-0.6%US$16.93KUS$482.4KUS$1.01M
US$67,561.433590%-0.48%0%0%US$5.82KUS$482.08KUS$2.94M
US$3,133.413610%-0.18%0.19%0.46%US$2.72KUS$253.36KUS$1.46M
US$0.003612630%0%-0.76%0.75%US$3.71KUS$254.12KUS$1.09M
US$0.5198760%0%-0.44%-0.53%US$5.44KUS$688.39KUS$1.25M
US$0.001559260%0%0%0.41%US$399.12US$100.94KUS$380.03K
US$0.001552210%0%0%-0.64%US$128.30US$71.48KUS$326.88K
US$0.003601280%0%-0.8%-0.1%US$221.53US$20.35KUS$1.08M
US$0.9919130%0%0%0.07%US$41.08US$245.2KUS$1.01M
US$0.001553210%0%0%0.3%US$86.46US$6.67KUS$327.55K
US$0.001564110%0%0%0.9%US$275.74US$5.11KUS$380.27K
US$3,113.22160%0%-0.45%-0.21%US$14.02US$7.08KUS$1.45M
US$0.00001638350%0%-1.68%-8.26%US$6.8552US$149.66US$13.81K
US$0.00155360%0%0%1.15%US$7.6983US$26.17KUS$327.95K
US$0.003619190%0%0.01%1.05%US$18.02US$825.25US$36.19M
US$0.00364250%0%0%1.39%US$6.0063US$40.93KUS$1.1M
US$0.9966400%0%-0.34%-1.51%US$22.32US$1.39KUS$1.01M
US$66,868.94100%0%0%0.51%US$6.7457US$2.67KUS$2.92M
US$0.00155150%0%0%0.81%US$46.27US$1.25KUS$327.54K
US$0.0015510%0%0%0%US$0.03252US$10.47KUS$376.91K