GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
B
WEMIX$

BYLO
/
WEMIX$

BYLOราคา (BYLO)
US$0.9357
0.9956 WEMIX$


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.00
สภาพคล่อง
US$94.74K
ผู้ครอบครอง
อายุ
11 เดือน
FDV
US$270.68K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$270.68K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
N/A
N/A
ซื้อ
ขาย
0
0

BYLO/WEMIX$แผนภูมิราคา

สถิติราคาBYLO/WEMIX$

ราคาปัจจุบันของBYLO (BYLO/WEMIX$) ในWEMIX.FI คือ US$0.9357 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 0 ที่อยู่สัญญา BYLO/WEMIX$คือ0x15fb24881c24b5bf05b65fef92ba0eee705d6d51 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$270.02Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$94,736.37