GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนWEMIX

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาWEMIXคือ 5,645ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$577.76K -22.59%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:5,645
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$577.76K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.7392,603-0.09%0.1%0.41%-0.08%US$259.54KUS$1.09MUS$5.24M
US$0.99752,9160.5%0%0%0%US$318.1KUS$3.06MUS$14.54M
US$0.04043460%-0.33%-0.93%-1.61%US$265.94US$21.12KUS$40.52M
US$0.0409540%0%0%-0.93%US$248.28US$100.16KUS$6.13M
US$0.0171230%0%0%0.83%US$22.54US$13.54KUS$17.13M
US$0.000502490%0%0%26.61%US$29.58US$419.99US$494.49K
US$0.01336100%0%-0.24%0.51%US$157.77US$35.13KUS$91.5K
US$1.809410%0%0%0%US$7.7414US$18.8KUS$6.57M
US$0.128500%0%0%0%US$0.00US$752.71US$1.34M
US$0.0166880%0%-0.11%-0.23%US$8.5821US$13.19KUS$1.67M
US$0.130700%0%0%0%US$0.00US$607.13US$1.34M
US$3.442220%0%0%0.02%US$11.07US$140.9KUS$721.23K
US$0.0415400%0%0%0%US$0.00US$147.72US$6.19M
US$0.0118160%0%0%-0.02%US$1.0172US$10.95KUS$11.84M
US$0.995920%0%0%0%US$0.2549US$325.19KUS$11M
US$0.0268500%0%0%0%US$0.00US$28.68KUS$5.33M
US$0.000996740%0%-0.53%-0.77%US$8.6767US$3.2KUS$298.82K
US$3.796200%0%0%0%US$0.00US$38.04KUS$204.96K
US$0.997200%0%0%0%US$0.00US$100.88KUS$288.47K
US$1.024560%0%0%0.01%US$49.81US$1.5KUS$1.04M