GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
CROWWEMIX$

CROW
/
WEMIX$

CROWราคา (CROW)
US$0.6992
0.7508 WEMIX$


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$328.93K
สภาพคล่อง
US$939.65K
ผู้ครอบครอง
อายุ
3 เดือน
FDV
US$4.83M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$4.83M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$328.93K
2,768
ซื้อ
ขาย
848
1,920

CROW/WEMIX$แผนภูมิราคา

สถิติราคาCROW/WEMIX$

ราคาปัจจุบันของCROW (CROW/WEMIX$) ในWEMIX.FI คือ US$0.6992 ราคาขึ้น -2.22% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$328.93K โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 2,768 ที่อยู่สัญญา CROW/WEMIX$คือ0x42cf1af7fa9c2b50855a47806706d623de73316b โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$4.84Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$939.65K