GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
R
WEMIX$

REFLECT
/
WEMIX$

REFLECTราคา (REFLECT)
US$2.65
2.8087 WEMIX$


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$1.26K
สภาพคล่อง
US$114.25K
ผู้ครอบครอง
อายุ
7 เดือน
FDV
US$521.77K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$521.77K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$1,264.24
7
ซื้อ
ขาย
0
7

REFLECT/WEMIX$แผนภูมิราคา

สถิติราคาREFLECT/WEMIX$

ราคาปัจจุบันของREFLECT (REFLECT/WEMIX$) ในWEMIX.FI คือ US$2.65 ราคาขึ้น -3.54% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$1,264.24 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 7 ที่อยู่สัญญา REFLECT/WEMIX$คือ0x4f06949b3791a2bcf4726cfc907ae8e9dc89ec80 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$522.89Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$114.25K