GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
KLAYWEMIX$

KLAY
/
WEMIX$

Klaytnราคา (KLAY)
US$0.09702
0.1072 WEMIX$


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$10.16
สภาพคล่อง
US$504.92
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 ปี
FDV
US$1.03M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$1.03M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$10.16
5
ซื้อ
ขาย
1
4

KLAY/WEMIX$แผนภูมิราคา

สถิติราคาKLAY/WEMIX$

ราคาปัจจุบันของKLAY (KLAY/WEMIX$) ในWEMIX.FI คือ US$0.09702 ราคาขึ้น -7.92% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$10.16 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 5 ที่อยู่สัญญา KLAY/WEMIX$คือ0x8a09b18bdff44acde3516847d679d4b044cdfb89 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$1.01Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$504.92