GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
M
WEMIX$

MYRTLE
/
WEMIX$

MYRTLEราคา (MYRTLE)
US$3.4007
3.5752 WEMIX$


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.00
สภาพคล่อง
US$35.19K
ผู้ครอบครอง
อายุ
5 เดือน
FDV
US$184.47K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$184.47K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
N/A
N/A
ซื้อ
ขาย
0
0

MYRTLE/WEMIX$แผนภูมิราคา

สถิติราคาMYRTLE/WEMIX$

ราคาปัจจุบันของMYRTLE (MYRTLE/WEMIX$) ในWEMIX.FI คือ US$3.4007 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 0 ที่อยู่สัญญา MYRTLE/WEMIX$คือ0xcb4937f87a17b9fca1141c534ba4fe40531c14bb โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$184.03Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$35,192.63