GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
VELWEMIX$

VEL
/
WEMIX$

VELZEROTHราคา (VEL)
US$0.0183
0.01947 WEMIX$


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$10.78
สภาพคล่อง
US$13.59K
ผู้ครอบครอง
อายุ
10 เดือน
FDV
US$18.35M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$18.35M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$10.78
3
ซื้อ
ขาย
2
1

VEL/WEMIX$แผนภูมิราคา

สถิติราคาVEL/WEMIX$

ราคาปัจจุบันของVEL (VEL/WEMIX$) ในWEMIX.FI คือ US$0.0183 ราคาขึ้น -1.5% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$10.78 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 4 ที่อยู่สัญญา VEL/WEMIX$คือ0xe7f02dcca5da4fa342ccaed5551b6c48458dc378 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$18.3Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$13,591.08