GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนGnosis XDAI

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาGnosis XDAIคือ 25.82Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$5.43M +281.17%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:25,822
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$5.43M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
wstETH
wstETH/WETH
+632.78+17.33%
2
wstETH
wstETH/sDAI
+628.33+17.3%
3
wstETH
wstETH/GNO
+623.33+17.03%
4
GNO
GNO/WETH
+42.52+13.67%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$3,657.663490%0.95%0.72%16.59%US$24.09KUS$225.08KUS$42.43M
US$0.8127174-0.57%-1.43%1.29%-0.5%US$1.69KUS$14.12KUS$1.68M
US$0.28390.5%1110%0%0.06%17.44%US$19.19KUS$1.86MUS$11.69M
US$0.99783090%0%0.02%-0.46%US$3.45KUS$17.14KUS$77.79M
US$3,663.321,382-0.47%0.8%2.03%16.77%US$114.73KUS$51.99KUS$42.58M
US$354.171,2660%1.21%1.74%13.52%US$56.2KUS$65.31KUS$399.33M
US$0.012722020%0.22%-0.67%9.8%US$4.5KUS$524.55KUS$11.26M
US$4,261.460.3%9600%0.52%0.34%17.29%US$1.32MUS$17.38MUS$150.23M
US$3,663.989810.25%0.79%1.98%17.83%US$24.91KUS$24.07KUS$42.6M
US$71,319.894320%0%2.52%5.81%US$15.18KUS$31.75KUS$4.24M
US$4,283.310.3%5280.37%0.82%1.15%17.03%US$770.07KUS$37.3MUS$150.14M
US$353.563950%0.48%0%13.67%US$94.9KUS$1.33MUS$396.55M
US$0.98490.5%8480%1.21%0.64%14.39%US$30.35KUS$1.92MUS$708.38K
US$355.844000%0.02%1.15%15.84%US$41.11KUS$600.84KUS$399.28M
US$3,665.98694-0.22%0.97%2.05%17.54%US$10.71KUS$14.41KUS$42.56M
US$0.084382800%0%-7.7%-2.76%US$14.22KUS$104.8KUS$2.36M
US$3,647.074260%0%1.94%16.66%US$22.1KUS$194.13KUS$42.3M
US$0.01111850%0%1%11.68%US$1.66KUS$53.66KUS$142.02K
US$354.01685-0.98%0.95%1.03%13.18%US$8.64KUS$14.94KUS$399.35M
US$355.030.1%484-0.11%0.97%2.04%14.84%US$4.43KUS$15.55KUS$398.21M