ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนZetaChain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาZetaChainคือ 290.1Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.31M +34.42%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม ZetaChain ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:290,095
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.31M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
stZETA
stZETA/WZETA
+0.06635+2.89%
2
stZETA
stZETA/WZETA
+0.06276+2.74%
3
ETH.ETH
ETH.ETH/WZETA
+55.81+1.63%
4
USDT.ETH
USDT.ETH/WZETA
+0.01466+1.45%
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.007253,584-2.01%-2.15%-0.94%-0.59%US$52.6KUS$376.17KUS$637.19K
US$418.5339,479-0.23%+0.04%+1.01%+1.78%US$18.63KUS$79.81KUS$751.14K
US$3,538.1126,2950%+0.08%+1.69%+1.83%US$23.03KUS$65.72KUS$1.82M
US$2.359725,090+0.31%+0.68%+2.87%+2.89%US$438.74KUS$820.23KUS$1.59M
US$1.026621,219-0.16%+0.4%+1.02%+1.57%US$8.37KUS$145.88KUS$322.2K
US$1.026620,640-0.15%+0.41%+1.03%+3.17%US$2.66KUS$1.43KUS$322.2K
US$411.5515,965+0.46%-0.88%+0.45%+0.87%US$179.52KUS$743.47KUS$736.38K
US$3,482.3514,701+0.05%+0.18%+0.22%+1.63%US$183.89KUS$776.58KUS$1.79M
US$64,709.9210,020+20.86%+26.44%+22.9%+22.67%US$13.89KUS$38.29KUS$516.56K
US$63,020.477,788-0.16%+1.04%+0.68%+1.22%US$94.6KUS$464.84KUS$508.16K
US$1.02656,209-0.2%+0.8%+1.01%+1.57%US$28.88KUS$200.96KUS$322.16K
US$1.02575,117-0.04%-0.33%+1.06%+2.23%US$38.43KUS$100.14KUS$647.06K
US$2.35133,599+0.1%+0.96%+2.59%+2.74%US$98.7KUS$840.03KUS$1.58M
US$62,471.123,163+2.04%-0.03%+1.71%+1.21%US$3.33KUS$15.32KUS$505.25K
US$1.01762,987+0.04%+0.11%+0.49%+0.5%US$32.12KUS$92.28KUS$318.41K
US$1.01681,881+0.06%+0.17%+2.13%+3.14%US$28.68KUS$97.38KUS$120.67K
US$1.00851,0280%+0.7%-0.46%-0.17%US$26.06KUS$95.94KUS$97.97K
US$2.35258070%+0.83%+2.53%+2.18%US$16.31KUS$39.74KUS$436.15K
US$412.12358-0.18%-0.29%+0.94%+1.37%US$457.81US$8.59KUS$740.33K
US$2.34131860%0%+2.26%+2.2%US$3.8796US$15.72US$1.58M