GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนElves DEX

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาElves DEXคือ 193ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$3,283.64 +316.71%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:193
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$3,283.64
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0002513630%0%6.22%28.26%US$46.50US$652.40US$50.38K
US$0.00006498240%0%-0.15%0.78%US$1.2957US$18.55US$6.5K
US$0.000065240%0%-0.37%0.56%US$1.3116US$1.23KUS$6.52K
US$0.001446180%0%-3.24%-2.19%US$3.2KUS$58.26KUS$5.8M
US$0.000252170%0%3.08%23.66%US$0.06162US$1.0407US$50.39K
US$1.0548170%0%-0.09%-2.27%US$0.4781US$47.83US$21.17K
US$0.055304150%0%0.73%4.35%US$0.06428US$2.1659US$5.3027
US$0.0002007150%0%0%4.62%US$31.61US$3.18KUS$187.47K
US$4.7898110%0%0%0.78%US$0.1403US$2.75KUS$11.45K
US$1.0521100%0%-0.11%-2.29%US$0.03192US$1.6854US$21.16K
US$0.00276790%0%-0.44%0.76%US$0.06807US$51.08US$85.99K
US$0.000249380%0%4.41%28.29%US$0.04793US$0.7273US$50.27K
US$1.052470%0%0%-1.15%US$0.09623US$9.6108US$21.17K
US$0.00116570%0%-0.01%0.73%US$0.01921US$1.6312US$72.01
US$0.000251450%0%6.08%23.68%US$0.001568US$0.02122US$50.27K
US$0.00116540%0%0%0.73%US$0.008683US$0.3497US$72.01
US$0.0000257930%0%0%3.84%US$0.000694US$0.012US$25.79
US$0.000114830%0%0%4.31%US$0.01986US$39.65US$46.73
US$0.0000255330%0%0%4.24%US$0.0006578US$0.05555US$25.60
US$0.000115130%0%0%4.31%US$0.0199US$2.7144US$46.73