กองทุนAlveyChain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาAlveyChainคือ 388ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$648.99 +114.36%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:388
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$648.99
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.9929660%0%+2.46%-1.96%US$5.2144US$57.61US$41.04K
US$0.0003944630%0%+15.98%+3.63%US$102.43US$905.16US$79.08K
US$9.5139510%0%-0.04%-9.11%US$228.92US$5.03KUS$22.74K
US$0.0001152450%0%+0.07%-0.94%US$28.93US$2.11KUS$11.55K
US$0.9508430%0%0%-6.57%US$1.2631US$14.42US$39.4K
US$0.9924420%0%+4.02%-2.3%US$0.7765US$12.31US$41.12K
US$0.0003302400%0%+2.31%+3.96%US$132.98US$4.85KUS$308.35K
US$0.009709250%0%+1.69%+4.42%US$3.4848US$214.82US$300.24K
US$0.000395210%0%+15.63%+3.54%US$3.3753US$42.89US$79.08K
US$0.0001155200%0%+2.82%+1.8%US$3.1275US$30.52US$11.55K
US$0.0003954180%0%+9.31%-3.95%US$0.114US$1.6406US$79.09K
US$0.0003319160%0%+5.47%+2.89%US$0.4088US$5.5248US$308.35K
US$0.071089140%0%0%+0.84%US$0.2383US$107.16US$10.89K
US$0.071092140%0%0%+0.84%US$0.2514US$984.83US$10.89K
US$0.0001117140%0%0%-3.78%US$26.32US$1.21KUS$11.17K
US$0.058522120%0%+2.06%-3.25%US$0.1264US$3.515US$8.548
US$9.5655100%0%+2.26%-3.91%US$0.09629US$2.1046US$22.74K
US$0.990580%0%-0.03%-2.35%US$0.04689US$2.0612US$41.04K
US$0.000113680%0%-2.32%-0.45%US$0.1972US$1.525US$11.52K
US$0.09258770%0%+2.84%+7.75%US$0.1233US$3.39KUS$1.85K