GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
X
E

XS
/
ELVES

กองทุนสภาพคล่องต่ำ
กองทุนนี้มีสภาพคล่องต่ำมากและราคาอาจแตกต่างกันอย่างมากดูพูลอื่นที่มีสภาพคล่องสูงกว่า: XS / WALV
XingShiราคา (XS)
US$0.00004881
0.5993 ELVES
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.1334
สภาพคล่อง
US$9.2048
ผู้ครอบครอง
อายุ
4 เดือน
FDV
US$4.88K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$4.88K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$0.1334
7
ซื้อ
ขาย
0
7

XS/ELVESแผนภูมิราคา

สถิติราคาXS/ELVES

ราคาปัจจุบันของXS (XS/ELVES) ในElves DEX คือ US$0.00004881 ราคาขึ้น 0.51% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.1334 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 7 ที่อยู่สัญญา XS/ELVESคือ0x006a397848d06d74ceb498bdad4abd2fd21c57f6 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$4,880.90และกลุ่มสภาพคล่องของ US$9.2048