GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนMonoSwap V3

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMonoSwap V3คือ 1ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$3,526.81 0%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:1
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$3,526.81
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$22.320.05%00%0%0%0%US$0.00US$319.16KUS$22.32B
US$10.710.3%00%0%0%0%US$0.00US$4.86MUS$10.89B
US$21.490.05%00%0%0%0%US$0.00US$720.98KUS$21.47B
US$17.120.3%00%0%0%0%US$0.00US$137.25KUS$20.12B
US$0.016081%10%0%0%0%US$3.53KUS$748.71KUS$6.14M
US$0.017590.3%00%0%0%0%US$0.00US$166.49KUS$6.26M
US$0.014470.3%00%0%0%0%US$0.00US$1.16MUS$6.07M
US$0.014391%00%0%0%0%US$0.00US$161.98KUS$6.09M
US$0.0092390.3%00%0%0%0%US$0.00US$541.96KUS$4.2M
US$0.014390.05%00%0%0%0%US$0.00US$49.39KUS$6.11M
US$29.910.05%00%0%0%0%US$0.00US$0.01999US$0.0308902
US$3,897.740.3%00%0%0%0%US$0.00US$0.00US$39.07M
US$3.08251%00%0%0%0%US$0.00US$529.45US$2.42K
US$3,581.670.3%00%0%0%0%US$0.00US$0.00US$32.4M
US$3,690.500.3%00%0%0%0%US$0.00US$0.00US$36.39M
US$263.880.05%00%0%0%0%US$0.00US$44.70US$31.58M
US$0.17611%00%0%0%0%US$0.00US$0.00US$0.0268241
US$3,351.020.3%00%0%0%0%US$0.00US$0.00US$32.82M
US$0.084281%00%0%0%0%US$0.00US$0.00738US$0.0372272
US$2,996.450.3%00%0%0%0%US$0.00US$0.00US$30.11M