กองทุนBlast Sepolia (Testnet)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBlast Sepolia (Testnet)คือ 56.36Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$17.81M -0.24%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Blast Sepolia (Testnet) ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:56,363
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$17.81M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
B
BOLT/HYPE
+0.061044+61.37%
2
B
BOLT/WETH
+0.061003+58.44%
3
H
HYPE/WETH
+0.924+33.88%
4
U
USDC/WETH
+0.0177+18.57%
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$19.0213,513-0.25%-0.58%-0.27%+2.1%US$3.42MUS$1.29MUS$19.13B
US$19.137,595-0.15%-0.42%+0.27%+3.15%US$1.56MUS$339.14KUS$19.13B
US$9.36516,689-0.05%-0.4%0%+0.91%US$464.85KUS$39.93KUS$9.33B
US$3.65582,955-0.04%-0.06%-0.57%+33.88%US$1.2MUS$9.1MUS$36.45M
US$19.101,9680%0%-0.48%+2.47%US$2.49MUS$15.58MUS$19.12B
US$19.131,681-0.07%-0.4%+0.26%+3.13%US$124.96KUS$6.31KUS$19.13B
US$0.00211,3050%+3.7%+14.77%-97.34%US$1.54MUS$516.72KUS$4.21M
US$547.58K1,2850%+0.15%+0.22%+1.48%US$404.28KUS$1.82MUS$550.89T
US$0.070551,219-0.69%-1.13%+0.77%+8.52%US$54.11KUS$236.87KUS$7.07M
US$0.0011919770%+1.53%+14.7%-99.65%US$937.12KUS$38.18KUS$2.39M
US$9.26569690%0%0%-0.49%US$537.51KUS$3.46MUS$9.33B
US$9.03549360%+1.91%+15.4%-97.94%US$147.86KUS$5.57KUS$18.12B
US$548.42K904-0.07%-0.25%-0.11%-4.28%US$49.39KUS$2.81KUS$547.59T
US$19.138740%-0.31%-0.74%+3.25%US$599.58KUS$14.91MUS$19.11B
US$0.81238590%+3.28%+93.79%-83.75%US$74.29KUS$5.86KUS$8.08M
US$0.062718817-0.6%-0.95%+35.08%+58.44%US$286.28KUS$792.89KUS$27.26M
US$0.1136350%0%-5.62%+18.57%US$122.37KUS$253.15KUS$12.44M
US$550.89K6110%0%-0.3%+0.83%US$175.97KUS$5.86MUS$550.89T
US$0.0021055690%+2.16%+14.28%-97.34%US$20.44MUS$305.63KUS$4.21M
US$8.92954690%0%+9.72%-97.98%US$120.51KUS$3.75KUS$17.84B