GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
U
W

USDM
/
WETH

USD Mock Tokenราคา (USDM)
US$0.08428
0.00002646 WETH


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.00
สภาพคล่อง
US$0.00738
ผู้ครอบครอง
อายุ
4 เดือน
FDV
US$0.0372272
มูลค่าตามราคาตลาด
US$0.0372272
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
N/A
N/A
ซื้อ
ขาย
0
0

USDM/WETHแผนภูมิราคา

สถิติราคาUSDM/WETH

ราคาปัจจุบันของUSDM (USDM/WETH) ในMonoSwap V3 คือ US$0.08428 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 0 ที่อยู่สัญญา USDM/WETHคือ0x50e87e21652dd3eeaae7337124e2f8a9b3d43c58 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$205.35Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$0.00738